Werkwijze

De belangrijkste zaken in de werkwijze van FysioExperts vind je hier.

Schouder.jpg

Aanmelden

Aanmelden kan op de volgende manieren: Telefonisch, via de website, per e-mail of aan de balie. De assistente neemt je gegevens door en maakt een afspraak bij één van onze therapeuten. Zij geeft uitleg over de gang van zaken en de zorgvergoeding en kan inzien of fysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekering. Zij heeft echter geen inzicht in het aantal behandelingen die je nog vergoed krijgt, mocht er al eerder in het jaar gebruik zijn gemaakt van fysiotherapie. Specifieke wensen kan je aan haar doorgeven.

Aanmelden kan mét of zonder verwijzing van de huisarts of specialist. Een verwijzing om naar de fysio-, oefen- of haptotherapeut te gaan is in de meeste gevallen niet nodig. De therapeut screent eerst het beweegprobleem door middel van een kort vraaggesprek. In bijzondere gevallen verwijzen wij je terug naar de huisarts.

FysioExperts maakt gebruik van de ‘AfsprakenApp’. Je ontvangt, ongeveer 48 uur van te voren, automatisch herinneringen van de gemaakte afspraken via deze app. Als je de app niet wilt gebruiken krijg je herinneringen via e-mail. Voor deze kosteloze service van FysioExperts is het nodig dat we het mobiele nummer en een e-mailadres opnemen in ons patiëntenbestand.

Eerste consult

Neem voor het eerste consult mee:

  • Geldig identificatiebewijs
  • Verzekeringspas
  • Handdoek
  • De verwijzing (indien aanwezig)

De therapeut legt de werkwijze uit. Na een vraaggesprek, waarin onder andere de lichamelijke klachten, de beperkingen en de algehele gezondheid in kaart wordt gebracht, vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Om het onderzoek zo goed mogelijk uit te kunnen voeren wordt je, indien nodig, gevraagd je (deels) te ontkleden. Na het onderzoek legt de therapeut uit wat de oorzaak is van je klachten, welke behandelmogelijkheden er zijn en stelt een behandelplan op. Eventueel kan direct na deze intake behandeling plaats vinden. Hiervoor wordt naast de intake ook een behandelsessie gedeclareerd.  

Afmelden

Verhinderd? Dat kan gebeuren, maar laat het ons zo spoedig mogelijk weten. De afgesproken tijd kunnen wij dan gebruiken voor een andere patiënt. Je kunt je afmelden door telefonisch contact op te nemen met de assistente. Spreek een voicemail in of stuur een e-mail wanneer zij in gesprek of afwezig is (bijv. buiten kantoortijden).

Indien je minimaal 24 uur van tevoren afzegt worden er géén kosten in rekening gebracht. Bij afmeldingen binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak geldt de no-show regeling. Er wordt een bedrag van € 35,00 bij u persoonlijk in rekening gebracht.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mij aanmelden voor een behandeling?
+ -

Aanmelden gaat telefonisch, per mail, via het contactformulier op de website of per e-mail: info@fysioexperts.nl

Is een verwijzing van een (huis)arts verplicht?
+ -

Nee, een verwijzing is niet verplicht. Je kunt zonder verwijzing bij ons terecht, dit wordt ‘directe toegankelijkheid’ genoemd. De therapeut begint de intake met een screening; om te bepalen of je klachten zonder tussenkomst van een (huis)arts beoordeeld en behandeld kunnen worden. Soms is het nodig dat je alsnog naar de huisarts gaat voor een verwijzing of een vervolgonderzoek, de fysiotherapeut zal je dan naar je huisarts verwijzen.

Heeft FysioExperts een wachtlijst?
+ -

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er een korte wachtlijst is. Wij doen er uiteraard alles aan om dit te beperken. Is er sprake van een wachttijd? Dan word je door de assistente op de hoogte gebracht van de te volgen procedure.

Wat moet ik doen als ik verhinderd ben?
+ -

Indien je verhinderd bent dien je minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Als je verzuimt af te melden, worden er kosten van 35 euro in rekening gebracht. Je kunt telefonisch afmelden (spreek eventueel een voicemail in) of per e-mail naar: info@fysioexperts.nl. Telefonisch afmelden heeft de voorkeur, zodat we indien nodig direct een nieuwe afspraak kunnen maken.

Ik heb een voorkeur voor een therapeut, kan ik dit aangeven?
+ -

Ja, dit kun je aangeven. Vermeld dit bij de aanmelding, zodat je bij de juiste therapeut geplaatst kunt worden. Mocht echter de therapeut van voorkeur afwezig zijn of de klacht waar je voor behandeld wilt worden niet binnen zijn of haar expertise liggen, dan plannen we in overleg de afspraak bij een andere therapeut in.

Wat moet ik meenemen naar de eerste afspraak?
+ -

Neem het onderstaande mee naar de eerste behandeling: identificatiebewijs en een handdoek. Kom je via de (huis)arts of specialist? Overhandig de verwijzing dan aan de therapeut.

Geeft FysioExperts behandelingen aan huis?
+ -

Ja, dat is mogelijk. Indien je slecht ter been bent behandelen wij aan huis. Er is, omwille van de zorgverzekeraar, wel een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Hoe lang duurt een behandeling?
+ -

Een fysio- en oefentherapeutische behandeling duurt circa 25 minuten. Een haptotherapie behandeling duurt 45 minuten. De eerste afspraak is over het algemeen een dubbele zitting en bedraagt 50 minuten.

Kan ik buiten kantoortijden worden behandeld?
+ -

Ja, je kunt op elke locatie terecht voor een behandeling buiten kantoortijden. Zie de locatie pagina voor meer informatie.

Valpreventie 2.jpg

Afspraak maken voor een neurologische beperking

Onze locaties in Zoetermeer zijn elke werkdag telefonisch bereiken van 08.00 tot 16.45 uur. Onze assistentes staan de hele week voor je klaar!

Maak direct een afspraak 079 343 52 40