De beste kwaliteit

FysioExperts wil de beste kwaliteit van zorg voor haar patiënten. Wij laten ons daarom beoordelen en toetsen door onafhankelijke partijen. Zo weet u, maar ook uw zorgverzekeraar, dat wij voldoen aan de hoogste eisen.

HKZ-certificaat
Sinds 2011 is FysioExperts in het bezit van het HKZ-certificaat voor fysiotherapie. Bij de certificering wordt de organisatie tegen het licht van de HKZ-norm gehouden. Verschillende onderwerpen worden getoetst, waarbij het uitgangspunt continu verbetering is. Zaken die aan bod komen zijn beleidsmatig, kwaliteitsmanagement, deskundigheid van medewerkers/behandelaars, de (structurele) dossiervoering, het toepassen van meetinstrumenten en het netwerk van hulpverleners waarmee wij samenwerken om tot optimale zorg te komen getoetst.

Plus certificaat
Sinds 2013 zijn we in bezit van het “Plus certificaat” en mogen wij ons PlusPraktijk noemen. Dit certificaat wordt door zorgverzekeraars afgegeven aan praktijken die zich aantoonbaar inzetten voor kwaliteit en transparantie van zorg. Belangrijke eis hierbij is dat voortdurende verbetering van het professioneel handelen een onderdeel is van de dagelijkse praktijkvoering.

Plusprogramma en ‘Landelijke database Fysiotherapie’ (LDF)
Vanaf mei 2017 neemt FysioExperts deel aan het ‘Plusprogramma’ van onze beroepsorganisatie KNGF. In dit programma wordt onderzoek gedaan naar verbetering van fysiotherapeutische zorg. Uw geanonimiseerde behandelgegevens worden, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden wat ten goede komt aan de effectiviteit van onze behandelingen.

U vindt de folder m.b.t. de database voor fysiotherapie als download op deze pagina. 

Tevredenheidsonderzoek 

Klantervaringen zijn een onmisbaar middel om onze kwaliteit te verbeteren. U krijgt daarom, indien u hiervoor toestemming geeft, tijdens of na afloop van uw behandeling een enquête toegestuurd per e-mail. Wij willen u vriendelijk vragen deze vragenlijst in te vullen zodat we weten of u tevreden bent over uw behandeling en de geboden service. Feedback is een kadootje, wij gaan daarom zorgvuldig om met uw input!

Meten is weten

FysioExperts zet zich in voor transparantie in de zorg. Om dit te kunnen bereiken is structureel toepassen van meetinstrumenten (vragenlijst, onderzoeksmetingen) nodig. De Plus audit van 2013 heeft ons kaders geboden om hier een eerste slag mee te slaan, naast het toepassen van de geadviseerde klinimetrie door de beroepsgroep.

In 2019 zijn wij gestart met een meetprotocol voor patiënten met aspecifieke lage rugklachten. Deze patiëntengroep vult elke 6 weken een specifieke vragenlijst in. FysioExperts hoopt zo een duidelijk beeld te krijgen van deze groep patiënten. Waar nodig kunnen wij ons behandelprotocol bijstellen. De kwaliteit van zorg kan zo weer verbeteren!

U vindt de folder 'Behandeling lage rugklachten' als download op deze pagina.

Kwaliteitsregisters
Alle therapeuten van FysioExperts zijn ingeschreven bij hun beroepsvereniging (KNGF, VvOCM, VVH) en de daarbij behorende specialistische registers. De fysio- en oefentherapeuten staan tevens ingeschreven in het kwaliteitsregister.