De beste kwaliteit

FysioExperts wil de beste kwaliteit van zorg voor onze patiënten. Wij laten ons daarom beoordelen en toetsen door onafhankelijke partijen. Zo weet u, maar ook uw zorgverzekeraar, dat wij voldoen aan de hoogste eisen.

HKZ certificaat
Sinds 2011 is FysioExperts in het bezit van het HKZ certificaat voor fysiotherapie. Bij de HKZ - certificering worden kennis en kunde van de behandelaars, de dossiervoering, het structureel gebruik van meetinstrumenten en het netwerk van hulpverleners waarmee wij samenwerken om tot optimale zorg te komen getoetst. Met trots kunnen we vermelden dat we elk jaar met vlag en wimpel slagen voor deze audit.

Plus certificaat
Sinds 2013 zijn we in bezit van het “Pluscertificaat” en mogen wij ons PlusPraktijk noemen. Het Pluscertificaat wordt door zorgverzekeraars afgegeven aan praktijken die zich aantoonbaar inzetten voor kwaliteit en transparantie van zorg. Belangrijke eis hierbij is dat voortdurende verbetering van het professioneel handelen een onderdeel is van de dagelijkse praktijkvoering.

Tevredenheidsonderzoek                                                                                                             Klantervaringen zijn een onmisbaar middel om onze kwaliteit te verbeteren. U krijgt daarom, indien u hiervoor toestemming geeft, tijdens of na afloop van uw behandeling een patiënttevredenheidsformulier toegestuurd per e-mail. Wij willen u vriendelijk vragen deze vragenlijst in te vullen zodat we weten of u tevreden bent over uw behandeling en de geboden service. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar de pagina van Qualiview: https://www.qualiview.nl/voor-patienten-en-clienten

Plusprogramma en ‘Landelijke database Fysiotherapie’ (LDF)
Vanaf mei 2017 neemt FysioExperts deel aan het ‘Plusprogramma’ van onze beroepsorganisatie KNGF. In dit programma wordt onderzoek gedaan naar verbetering van fysiotherapeutische zorg. Uw geanonimiseerde behandelgegevens worden, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden wat ten goede komt aan de effectiviteit van onze behandelingen.

Kwaliteitsregisters
Alle therapeuten van FysioExperts zijn ingeschreven bij hun beroepsvereniging (KNGF, VvOCM, VVH) en de daarbij behorende specialistische registers. De fysio- en oefentherapeuten staan tevens ingeschreven bij het Centraal Kwaliteitsregister (CKR).