Zintuiglijke prikkelverwerking


Naast de zintuigen die we allemaal kennen zoals de neus(ruiken), mond(proeven), oren(horen), ogen(zien) en de huid(voelen) zijn er ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan. Alle zintuigen voorzien ons van informatie over ons eigen lichaam en daarbuiten. De hersenen verwerken de informatie die via de zintuigen binnenkomen en worden daar met elkaar verbonden. Dat maakt het mogelijk om op een adequate manier te reageren op alle prikkels die we in het dagelijkse leven krijgen. Voor kinderen is een goede zintuiglijke verwerking een belangrijke voorwaarde om te kunnen spelen, sporten en leren.

Gebeurt de zintuigelijke (=sensorische) verwerking niet goed dan kan er sprake zijn van een "sensorisch informatieverwerkingsprobleem". Prikkels komen sterker of juist minder sterk binnen. Het kind neemt dan de informatie uit de omgeving rommelig waar.

Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen hebben dus, simpel gezegd, zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd of onaangepast ervaren.

Kinderen met S.I.-problemen kunnen worden behandeld bij een therapeut van FysioExperts die een specialisatie heeft in sensorische informatieverwerking.

Na aanmelding zullen testen en observaties worden afgenomen bij uw kind. Meestal zullen ook ouders ook gevraagd worden een lijst in te vullen om een compleet beeld te krijgen van de problematiek. Zo nodig kunnen ook de school of andere hulpverleners bij de behandeling worden betrokken.

In de therapie wordt veel gebruik gemaakt van spelmateriaal dat de verwerking van zintuiglijke informatie stimuleert. Er wordt gekeken op welke gebieden problemen bestaan en welke zintuiginformatie juist gestimuleerd of beperkt moet worden.

Daarnaast wordt er samen met ouders en kind bekeken welk ‘Zintuiglijk Activiteiten Programma'(ZAP) voor het kind zinvol is, zodat er thuis ook geprofiteerd kan worden van de andere benadering. De therapie wordt doorgaans op een speelse manier aangeboden. Het kind heeft inbreng in de activiteiten en kan zo ook laten zien wat het wèl kan.

Onze Sensorische Informatieverwerkingstherapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Sensorische Informatieverwerking (NSSI).

 

Wij bieden Sensorische Integratie op de volgende locaties