Professionele aandacht voor schrijfontwikkeling

Computers, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en het onderwijs. De vraag is of het dan nog wel nodig is om kinderen letters te leren schrijven – we hebben immers overal toetsenborden tot onze beschikking?

Onderzoek laat zien dat schrijven en typen een verschillend effect hebben op onze denkprocessen. Het schrijven beïnvloedt niet alleen de schrijfvaardigheid, maar ook de leesvaardigheid.

Op de basisschool leren kinderen schrijven. In groep 1 en 2 wordt gestart met voorbereidende schrijfoefeningen, in groep 3 de schrijfletters en in groep 4 vormen de hoofdletters een nieuwe uitdaging. Vanaf groep 5 gaat het schrijftempo steeds een beetje verder omhoog.

Voor het ene kind gaat dit schrijfproces makkelijk en is het vanzelfsprekend, voor het andere kind is dit een moeizamer proces.

De moeilijkheden in dit proces kunnen zich op verschillende manieren uiten, namelijk:
- te groot handschrift
- te klein handschrift
- niet leesbaar handschrift
- het schrijftempo ligt te laag
- moeite met het aanleren van de letters
- schrijfkramp of pijn tijdens het schrijven
- verkeerde penvatting
- moeilijk tussen de lijnen schrijven

De oorzaken van deze schrijfproblemen zijn uiteenlopend. Er kunnen problemen zijn in de fijne motorische ontwikkeling of kinderen kunnen moeite hebben met het doseren van de kracht. Daarnaast is er een groep kinderen die meer schrijfoefeningen nodig hebben om het schrijven goed aan te leren.

Wat is nodig om netjes te kunnen schrijven?

- Een goede penvatting

Een adequate fijne motorische ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde. Om adequaat te kunnen schrijven is een goede penvatting onmisbaar.

- Een duidelijke voorkeurshand

Het is belangrijk om een voorkeurshand te hebben. De ene hand is vaak “handiger”  dan de andere hand. Soms zie je dat kinderen met beide handen “even handig” zijn en in het geval van schrijven vaak halverwege wisselen qua schrijfhand. Er kan dan sprake zijn van een onrijpe motorische ontwikkeling.

Als een kind niet netjes of leesbaar schrijft kan dit het zelfvertrouwen verminderen. Voor de opbouw van dit zelfvertrouwen is het wenselijk als woorden niet helemaal fout worden gerekend. Het neemt nog verder af als het netjes schrijven "toch nooit lukt". Het gevolg kan zijn dat kinderen stoppen met oefenen.

Kinderen met schrijfproblemen worden veelvuldig door de professionals van FysioExperts behandeld. Om de oorzaak van het schrijfprobleem te achterhalen zal er eerst een vraaggesprek plaats vinden en vervolgens worden diverse schrijftesten afgenomen.

In de behandeling geeft de kinderfysiotherapeut het kind oefeningen, tips en trucs om het schrijven te verbeteren. De therapie wordt meestal in overleg met de leerkracht van school afgestemd.

Wij bieden Schrijven op de volgende locaties