Hulp bij long- en ademhalingsproblemen bij kinderen

Ademhalingsproblemen bij kinderen kunnen zijn aangeboren of ontstaan op latere leeftijd. In dit stuk worden de meest voorkomende problemen- en aandoeningen uitgelegd welke behandeld kunnen worden door de kinderfysiotherapeut.   

Wat zijn veelvoorkomende problemen?  

Veelvoorkomende problemen waarvoor een kinderfysiotherapeut kan worden geraadpleegd zijn: 

  • Een snelle en/of moeizame ademhaling
  • Uw kind is snel moe
  • Typische intrekkingen in de borstkas tijdens het ademen
  • Een vreemde vorm van de borstkas
  • Moeite met sporten i.v.m. vermoeidheid en/of piepende ademhaling 

Indien uw kind 1 of meerdere van deze problemen ervaart is er mogelijk sprake van ademhalingsproblematiek. peut.  

Wat zijn veel behandelde aandoeningen?

Het is mogelijk dat uw kind eerder onder behandeling is geweest van een specialist. De ademhalingsproblemen hebben s een duidelijke oorzaken  de specialist heeft een diagnose gesteld. Onderstaande veel voorkomende diagnoses worden door  de kinderfysiotherapeut behandeld:

Astma

Ongeveer 5 tot 15 procent van de kinderen in Nederland heeft in meer of mindere mate last van astma. Bij astma zijn de luchtwegen vaak ontstoken en daardoor vernauwd. De gevolgen zijn onder meer kortademigheid, een piepende ademhaling en hoesten. Kinderen met astma hebben erg prikkelbare luchtwegen. Ook zijn ze vaak allergisch voor stof, stuifmeel of dieren. Astma en allergieën kunnen erfelijk zijn. Meestal verminderen de klachten naarmate een kind ouder wordt. In een aantal gevallen, bij een ernstige vorm van astma of bij ernstige longproblemen, kan astma ook op latere leeftijd blijven bestaan of terugkomen. Kinderen van rokende ouders hebben op latere leeftijd vaker astma.  

Taalslijmvliesziekte (Cystic Fibrosis)

Bij Cystic Fibrosis (ook: taaislijmziekte) is het slijm door een genetische afwijking uitzonderlijk taai. Het slijm kan niet goed worden afgevoerd, waardoor het langdurig in de longen blijft. Door het slijm in de longen kunnen bacteriën zich gemakkelijk nestelen en vermeerderen waardoor (chronische) ontstekingen ontstaan. en kan het longweefsel worden aangetast.  

Hyperventilatie

Hyperventilatie betekent dat het kind te snel of te diep ademt, waardoor de balans tussen zuurstofopname en koolzuurafgifte verstoord raakt. Er kunnen hierdoor verschillende klachten optreden, zoals een benauwd gevoel, druk op de borst, angst en paniek en duizeligheid.  

Intake en onderzoek

Tijdens een observatie wordt de ademmotoriek beoordeeld, naast de algehele motoriek en houding. Ook worden eventuele compensaties in kaart gebracht. Daarnaast kunnen het ademvolume en de conditie en/of spierkracht worden gemeten. .  

Behandeling

Voldoende bewegen is erg belangrijk. Door inspanning kunnen kinderen benauwd worden, dit is vaak erg spannend, maar juist door te bewegen kunnen de klachten gaan verminderen. Dit zal een verbeterde conditie en/ of spierkracht tot gevolg hebben.  

Om dit te bewerkstelligen zal de therapie aangepast worden op de hulpvraag en de bevindingen in het onderzoek. De volgende deelgebieden kunnen onderdeel zijn van de behandeling:

  • Problemen met inspanning en/of angst voor bewegen in relatie tot beperkingen in activiteiten en participatieproblemen
  • Verminderde ademvoorwaarden
  • Problematische sputumklaring (ophoesten van slijm)
  • Problemen in de therapietrouw en/of het zelfmanagement

Er wordt in overleg met het kind en/of ouders individuele behandeldoelen en een behandelplan opgesteld.  

Astma

Astma is niet te genezen, maar door goede behandeling kunnen klachten vaak wel onder controle gehouden worden. De kinderfysiotherapeut kan u hierbij helpen. U wilt natuurlijk dat uw kind zo min mogelijk last heeft van zijn of haar klachten. Bij astma is er een ontsteking in de luchtwegen, dat zorgt voor een verminderde conditie benauwdheid. Dit kan leiden tot een vicieuze cirkel: doordat het kind benauwd is  beweegt het minder en gaat de conditie steeds meer achteruit waardoor de benauwdheid bij inspanning sneller aanwezig is. Daarom is het belangrijk dat het kind onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut blijft bewegen, zodat sport en spel mogelijk blijven. Het herkennen van de symptomen, geeft uw kind controle over de klachten. Op deze manier geeft het meer zelfvertrouwen, waardoor inspanning minder spannend word.  

(Taaislijmziekte) Cystic fibrosis

Kinderfysiotherapie helpt het kind bij het verbeteren van de ademvoorwaarden (door middel van oefeningen). Ook is er aandacht voor het verbeteren van de conditie en houding. Tot slot wordt er geoefend met het ophoesten/huffen van het sputum. Op de juiste manier hoesten vinden veel kinderen moeilijk. Bij het huffen ademt uw kind krachtiger uit terwijl de keel open blijft.

Hyperventilatie

De kinderfysiotherapeut leert het kind een juiste manier van ademhalen om de hyperventilatieaanval op te vangen. Ontspanningsoefeningen vormen vaak een onderdeel van de therapie.

Wij bieden Long- en ademhalingsproblematiek op de volgende locaties