Hulp bij het zindelijk worden

Een kinderbekkenfysiotherapeut is een kinderfysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met zindelijkheidproblemen. Zindelijk worden lukt niet altijd vanzelf. Als er regelmatig een 'ongelukje' gebeurt kan dit een stempel drukken op het leven van een kind en het hele gezin. Blijf met dit probleem niet lopen, een kinderbekkenfysiotherapeut kan u hier mee helpen!

De kinderbekkenfysiotherapeut behandelt kinderen die problemen hebben in de buik- en bekkenbodemregio. De bekkenbodemspieren spelen een belangrijke rol bij het poepen en plassen. Meestal zijn deze spieren ontspannen en moeten op het juiste moment kunnen aanspannen en weer kunnen ontspannen op moment dat het kind naar het toilet gaat. Bij kinderen met poep- en/of plasproblemen gaat dit samenwerken vaak niet goed en werken deze spieren te sterk. 

Klachten die behandeld worden door de kinderbekkenfysiotherapeut zijn:

  • Plasproblematiek: plasongelukjes overdag, bedplassen, niet goed kunnen plassen, heel veel plassen, (terugkerende) blaasontsteking, angst om te plassen en pijn bij het plassen.

  • Poepproblematiek: poepongelukjes overdag, verstoppingen/obstipatie, diarree, angst om te poepen, buikpijnklachten, angst om te poepen en pijn bij het poepen.

Kinderen met klachten door een aangeboren afwijking, een traumatische voorgeschiedenis of een buikoperatie kunnen ook door de kinderbekkenfysiotherapeut worden behandeld.

Heel af en toe gaat het nog een keertje fout, inmiddels weten we dan ook waar het door komt.
Mijn zoon is zo trots! Hij is gegroeid in zijn zelfvertrouwen. En… dit jaar gaat hij voor het eerst mee op kamp!

Wij bieden Kinderbekkenfysiotherapie op de volgende locaties