Tarieven & vergoedingen

Als service kan onze assistente u, bij het maken van de eerste afspraak, informeren hoeveel behandelingen uw zorgverzekeraar aan u zal vergoeden. Bij twijfel kunt u uw polis raadplegen of contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. U blijft, te allen tijde, zelf verantwoordelijk voor uw vergoeding vanuit uw verzekering.

FysioExperts sluit met alle zorgverzekeraars contracten af. Behandelingen bij FysioExperts worden daarom in de meeste gevallen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Als u echter niet of onvoldoende bent verzekerd ontvangt u een factuur. U ontvangt ook een nota als het verzekerde aantal behandelingen wordt overschreden.

Onder het kopje 'downloads' aan de rechterzijde van de pagina vindt u ons tarievenoverzicht en de betalingsvoorwaarden.

Meer informatie over de vergoeding van fysio- en oefentherapeutische behandelingen vindt u op de website zorgvergoeding.com.