Schrijven

Professionele aandacht voor schrijfontwikkeling

Computers, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en het onderwijs. De vraag is of het dan nog wel nodig is om kinderen letters te leren schrijven? We hebben immers overal toetsenborden tot onze beschikking...

KF groter kind 2.jpg

Voor welke problemen

Voor het ene kind gaat het schrijfproces makkelijk en is het vanzelfsprekend, voor het andere kind is dit een moeizamer proces. De moeilijkheden in dit proces kunnen zich op verschillende manieren uiten, namelijk:

  • te groot handschrift
  • te klein handschrift
  • niet leesbaar handschrift
  • het schrijftempo ligt te laag
  • moeite met het aanleren van de letters
  • schrijfkramp of pijn tijdens het schrijven
  • verkeerde penvatting
  • moeilijk tussen de lijnen schrijven


De oorzaken van deze schrijfproblemen zijn uiteenlopend. Er kunnen problemen zijn in de fijne motorische ontwikkeling of kinderen kunnen moeite hebben met het doseren van de kracht. Daarnaast is er een groep kinderen die meer schrijfoefeningen nodig hebben om het schrijven goed aan te leren.

Waarom is schrijven zo belangrijk?

Onderzoek laat zien dat schrijven en typen een verschillend effect hebben op onze denkprocessen. Het schrijven beïnvloedt niet alleen de schrijfvaardigheid, maar ook de leesvaardigheid.

Op de basisschool leren kinderen schrijven. In groep 1 en 2 wordt gestart met voorbereidende schrijfoefeningen, in groep 3 de schrijfletters en in groep 4 vormen de hoofdletters een nieuwe uitdaging. Vanaf groep 5 gaat het schrijftempo steeds een beetje verder omhoog.

Wat is nodig om netjes te kunnen schrijven?

1. Een goede penvatting
Een adequate fijne motorische ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde. Om adequaat te kunnen schrijven is een goede penvatting onmisbaar.

2. Een duidelijke voorkeurshand
Het is belangrijk om een voorkeurshand te hebben. De ene hand is vaak “handiger”  dan de andere hand. Soms zie je dat kinderen met beide handen “even handig” zijn en in het geval van schrijven vaak halverwege wisselen qua schrijfhand. Er kan dan sprake zijn van een onrijpe motorische ontwikkeling.

Als een kind niet netjes of leesbaar schrijft kan dit het zelfvertrouwen verminderen. Voor de opbouw van dit zelfvertrouwen is het wenselijk als woorden niet helemaal fout worden gerekend. Het neemt nog verder af als het netjes schrijven "toch nooit lukt". Het gevolg kan zijn dat kinderen stoppen met oefenen.

Kinderen met schrijfproblemen worden veelvuldig door de professionals van FysioExperts behandeld. Om de oorzaak van het schrijfprobleem te achterhalen zal er eerst een vraaggesprek plaats vinden en vervolgens worden diverse schrijftesten afgenomen.

In de behandeling geeft de kinderfysiotherapeut het kind oefeningen, tips en trucs om het schrijven te verbeteren. De therapie wordt meestal in overleg met de leerkracht van school afgestemd.

Lees meer

Kinderfysio team 3.jpg
QP attribuut.jpg
MvD attribuut.jpg

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mij aanmelden voor een behandeling?
+ -

Aanmelden gaat telefonisch, per mail, via het contactformulier op de website of per e-mail: info@fysioexperts.nl

Is een verwijzing van een (huis)arts verplicht?
+ -

Nee, een verwijzing is niet verplicht. Je kunt zonder verwijzing bij ons terecht, dit wordt ‘directe toegankelijkheid’ genoemd. De therapeut begint de intake met een screening; om te bepalen of je klachten zonder tussenkomst van een (huis)arts beoordeeld en behandeld kunnen worden. Soms is het nodig dat je alsnog naar de huisarts gaat voor een verwijzing of een vervolgonderzoek, de fysiotherapeut zal je dan naar je huisarts verwijzen.

Heeft FysioExperts een wachtlijst?
+ -

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er een korte wachtlijst is. Wij doen er uiteraard alles aan om dit te beperken. Is er sprake van een wachttijd? Dan word je door de assistente op de hoogte gebracht van de te volgen procedure.

Wat moet ik doen als ik verhinderd ben?
+ -

Indien je verhinderd bent dien je minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Als je verzuimt af te melden, worden er kosten van 35 euro in rekening gebracht. Je kunt telefonisch afmelden (spreek eventueel een voicemail in) of per e-mail naar: info@fysioexperts.nl. Telefonisch afmelden heeft de voorkeur, zodat we indien nodig direct een nieuwe afspraak kunnen maken.

Ik heb een voorkeur voor een therapeut, kan ik dit aangeven?
+ -

Ja, dit kun je aangeven. Vermeld dit bij de aanmelding, zodat je bij de juiste therapeut geplaatst kunt worden. Mocht echter de therapeut van voorkeur afwezig zijn of de klacht waar je voor behandeld wilt worden niet binnen zijn of haar expertise liggen, dan plannen we in overleg de afspraak bij een andere therapeut in.

Wat moet ik meenemen naar de eerste afspraak?
+ -

Neem het onderstaande mee naar de eerste behandeling: identificatiebewijs en een handdoek. Kom je via de (huis)arts of specialist? Overhandig de verwijzing dan aan de therapeut.

Geeft FysioExperts behandelingen aan huis?
+ -

Ja, dat is mogelijk. Indien je slecht ter been bent behandelen wij aan huis. Er is, omwille van de zorgverzekeraar, wel een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Hoe lang duurt een behandeling?
+ -

Een fysio- en oefentherapeutische behandeling duurt circa 25 minuten. Een haptotherapie behandeling duurt 45 minuten. De eerste afspraak is over het algemeen een dubbele zitting en bedraagt 50 minuten.

Kan ik buiten kantoortijden worden behandeld?
+ -

Ja, je kunt op elke locatie terecht voor een behandeling buiten kantoortijden. Zie de locatie pagina voor meer informatie.

Valpreventie 2.jpg

Afspraak maken of benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Je kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken van 08.00 tot 16.45 uur. Onze assistentes staan de hele week voor je klaar!

Maak direct een afspraak 079 343 52 40