Veel gestelde vragen

Aanmelden & afmelden

 • Hoe kan ik mij aanmelden voor een behandeling?

  U kunt zich telefonisch aanmelden, maar ook via ons contactformulier op de website of per e-mail: info@fysioexperts.nl

 • Is een verwijzing van een (huis)arts verplicht?
  Nee, een verwijzing is niet verplicht. U kunt zonder verwijzing terecht bij ons, dit noemt men 'directe toegankelijkheid'. De therapeut begint de intake met een screening; om te bepalen of uw beweegprobleem zonder tussenkomst van een (huis)arts beoordeeld en behandeld mag worden. Soms is het nodig dat u alsnog naar de huisarts gaat voor een verwijzing of vervolgonderzoek.
 • Heeft FysioExperts een wachtlijst?
  In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er een korte wachtlijst is. Wij doen er uiteraard alles aan om dit te beperken. Is er sprake van een wachttijd? Dan wordt u door de assistente op de hoogte gebracht van de te volgen procedure.
 • Wat moet ik doen als ik verhinderd ben?
  Indien u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Als u verzuimt af te melden, worden er kosten van 25,- euro in rekening gebracht. U kunt zich telefonisch afmelden (spreek eventueel een voicemail in) of per e-mail naar: info@fysioexperts.nl. Telefonisch afmelden heeft de voorkeur.
 • Ik heb een voorkeur voor een therapeut, kan ik dit aangeven?
  Ja, dit kunt u aangeven. Vermeldt dit bij uw aanmelding, zodat u bij de juiste therapeut geplaatst kunt worden.
 • Wat moet ik bij de eerste afspraak allemaal menemen?
  Neem het onderstaande mee naar de eerste behandeling: verzekeringspasje, identificatiebewijs en een handdoek. Komt u via de (huis)arts of specialist? Overhandig uw verwijzing dan aan de therapeut.
 • Geven jullie behandelingen aan huis?
  Ja, dat is mogelijk. Indien u slecht ter been bent behandelen wij aan huis. Er is, omwille van uw zorgverzekeraar, wel een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.
 • Hoe lang duurt een behandeling?
  Een fysio- en oefentherapeutische behandeling duurt circa 25-30 minuten. Een haptotherapie behandeling duurt 45 minuten.
 • Welke specialisaties heeft FysioExperts?

  FysioExperts heeft verschillende specialisaties. Via de pagina 'Behandelingen' vindt u het overzicht.

Kosten en vergoeding

 • Heeft FysioExperts contracten met mijn zorgverzekeraar?

  FysioExperts heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, behalve met ONVZ, PNO en VVAA.

  De reden dat wij geen contract hebben met ONVZ, PNO en VVAA is dat zorgverzekeraars ons tarieven aanbieden waarvan bekend is dat het niet kostendekkend is. ONVZ is, in tegenstelling tot andere zorgverzekeraars, een restitutieverzekeraar die geen korting toepast als u een bezoek brengt aan een niet-gecontracteerde zorgverlener.

 • Zijn jullie aangesloten bij het ParkinsonNet?
  Ja, wij zijn aangesloten bij het ParkinsonNet.
 • Zijn jullie aangesloten bij het Chronisch Zorgnet?

  Ja, wij zijn aangesloten bij het Chronisch Zorgnet.

 • Ik heb een chronische aandoening, hoe zit het met de vergoeding?
  Patiënten met een chronische aandoening die vermeld staan op de 'chronische lijst' komen in aanmerking voor langdurige behandeling. Een verwijzing van huisarts/specialist is meestal vereist. De eerste 20 behandeling worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering, mits u deze heeft afgesloten, of u moet een deel zelf betalen. De rest wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De periode waarvoor de klacht wordt vergoed verschilt per klacht. Deze gegevens gelden in 2016 voor fysiotherapie.
 • Ik heb een factuur ontvangen en heb hier vragen over.
  U kunt uw vragen stellen aan onze administratief medewerkers van debiteurenbeheer. Zij zijn op kantoortijden te bereiken via: 079 - 320 86 86.
 • Ik heb een factuur ontvangen en wil graag een betalingsregeling treffen.
  Dat is mogelijk. Neem telefonisch contact op met de medewerkers van debiteuren van debiteurenbeheer. Zij zijn op kantoortijden te bereken via: 079 - 320 86 86.
 • Wat zijn de tarieven?

  U vindt de (particuliere) tarieven voor onze behandelen, trainingen en cursussen bij de downloads van pagina 'Kosten en vergoedingen'.

 • Wat zijn de kosten van de behandeling?

  Fysiotherapie & oefentherapie

  Het merendeel van fysio- en oefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Een deel van de vergoeding vindt echter plaats vanuit de basisverzekering:

  - Voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt bij 'chronische aandoeningen' pas vanaf de 21e behandeling fysio- en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen niet. Deze eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed vanuit uit de aanvullende verzekering, maar dat is afhankelijk of die daarvoor toereikend is. Een aantal verzekeringen dekt in geval van een 'chronische aandoening 'wel de eerste 20 behandelingen. Lees dit goed na in uw polisvoorwaarden of vraag daarom bij uw zorgverzekeraar. Het is ook zo dat bij aandoeningen die levenslang zijn de 20 behandelingen slechts eenmalig niet vergoed worden. Ook geldt dat wanneer die 20 behandelingen al betaald zijn bij overstappen van verzekeraar niet opnieuw in rekening gebracht kunnen worden.

  - Bij incontinentieproblemen worden de eerste 9 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed, mits uitgevoerd door een geregistreerde bekkentherapeut (zonodig daarna via de aanvullende verzekering).

  - Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. Als meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. In het geval van een 'chronische aandoening' vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Belangrijk is om u te realiseren dat alle vergoedingen uit de basisverzekering, dus ook de bovenstaande vergoeding voor fysio- en oefentherapie, alleen voor verzekerden vaan 18 jaar of ouder vallen onder verplicht eigen risico. En dat geldt niet voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekering staan uitgewerkt in uw polisvoorwaarden van de verzekeraar. Bron: fysiovergoeding.nl

   

  Haptotherapie

  Haptotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder alternatieve zorg of beweegzorg. Lees uw polis hier goed op na.

Praktijk

 • Wat zijn de openingstijden?
  De actuele openingstijden kunt u per locatie vinden u op de locatiepagina.
 • Is er douchegelegenheid?
  Op de locaties Oosterheem en de Watertoren is douchegelegenheid en er zijn aparte kleedkamers voor dames en heren.
 • Kan ik buiten kantoortijden worden behandeld?
  Ja, u kunt op elke locatie terecht voor een behandeling buiten kantoortijden. Zie de locatiepagina voor meer informatie.
 • Kan ik er voor kiezen om over te stappen naar een andere locatie?
  Ja, u kunt overstappen naar een andere locatie; in overleg met uw behandelend therapeut. Deze zorgt dan voor een overdracht. Indien uw beweegprobleem op een andere locatie beer te behandelen is, adviseren wij u om over te stappen.
 • Ik heb een klacht, waar kan ik deze indienen?
  Bespreek de klacht met uw behandelend therapeut. Als u niet tot een juiste oplossing komt dan kunt u contact opnemen met het Hoofd FysioExperts: dhr Willem Jan Adriaanse via 079 - 320 86 86 of e-mail naar info@fysioexperts.nl. De therapeuten van FysioExperts zijn allen aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF of het VvOCM.

Overig

 • Ik wil graag overleggen met de behandelend therapeut, kan dat?
  Ja, dat kan. Neem contact op met de assistente via: 079 - 343 52 40. Indien de therapeut niet bereikbaar is zal zij een terugbelverzoek doorgeven aan de therapeut. U kunt ook mailen naar: info@fysioexperts.nl.
 • Heeft FysioExperts contact met mijn (huis)arts?
  Ja, wij informeren uw huisarts als u zonder verwijzing bij ons onder behandeling komt. Ook wanneer de behandeling is beëindigd wordt de huisarts op de hoogte gesteld. Indien nodig zal de therapeut intussen overleg treden met uw (huis)arts. Uw therapeut zal u daarover op de hoogte houden.

Geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact met ons op via info@fysioexperts.nl of bel ons voor direct contact op werkdagen tussen 7.45 en 16.45 op 079 343 52 40