Effectievere behandeling door samenwerking!

Een belangrijke pijler van goede gezondheidszorg is dat hulpverleners samenwerken, waarbij ieders aandeel aan de behandeling van een patiënt met elkaar wordt afgestemd. Bij FysioExperts gebeurt dat veelvuldig. Er wordt tijd gereserveerd voor een multidisciplinair overleg(MDO), een overleg tussen verschillende hulpverleners. Waardoor alle puzzelstukjes in elkaar vallen.
De behandeling wordt effectiever omdat ‘ruis op de lijn’ wordt verminderd en de ‘neuzen dezelfde kant op wijzen’.

Leonie Rademaker, kinderfysiotherapeut, kreeg een groot compliment van leerkracht Stijnie van de Koningin Wilhelminaschool voor het regelen van zo’n MDO.

 "Ik heb in mijn loopbaan nog nooit een fysiotherapeut gezien die zo betrokken en alert is op haar cliënten als Leonie. Ze pakt meteen door en regelt dingen. Echt Leonie, mijn compliment voor alles wat jij hierin voor Alex* betekent.
Leonie is vanaf het begin van het schooljaar bij Alex betrokken geweest. Zij zag binnen haar praktijk dat het niet goed met hem ging. Ze heeft toen bij school aan de bel getrokken en het voorstel gedaan om een multidisciplinair overleg te regelen met school, beide ouders en de hulpverleners die betrokken zijn bij Alex. Ik heb haar in contact gebracht met de maatschappelijk werker van onze school, samen hebben zij dit overleg geregeld.

Het gesprek heeft dit schooljaar 2 keer op deze manier plaatsgevonden om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Mijns inziens is dat gelukt. Alex heeft door de begeleiding van Leonie en door de contacten die daaruit voortvloeiden, voldoende ondersteuning gehad om groep 3, ook op motorisch gebied, succesvol te doorlopen...... "

Bij FysioExperts wordt veel waarde gehecht aan overleg en samenwerking tussen verschillende hulpverleners. Uiteraard wordt door de therapeut vooraf toestemming aan beide ouders gevraagd om te overleggen met de school en de andere hulpverleners.


* Uit privacyoverwegingen is Alex een gefingeerde naam.

 

Deel dit bericht via